<< Главная страница

МIЙ СВIТОЧКУКатегории Надiя Пукас ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Мiй свiт такий багатий на красу, Душа моя вiд нього все добрiша. Я скарб цей крiзь життя своє несу, I в цьому свiтi кожен день я iнша. То, мов метелик, на вогонь лечу, То заховаюсь в покривало ночi, То у задумi квiткою мовчу, То розбудити свiт пiснями хочу. Готова часом вiтер цiлувать, Ласкавiсть дарувати гiлцi кожнiй. То можу гнiв у меч перекувать, Щоб зло усе убити було можна. У соняшнику тихо джмiль заснув, А той переступити хоче межу. Мiй свiт такий багатий на красу – Йому я до останку вся належу. I я не ображаюся на свiт, Що тернами менi полоще ноги. Забрав, мов з лiтепла, мене з дитячих лiт, I так веде вiд отчого порогу, Ллє клопоти на мене, мов з ковша, I хвильки не дає на спочивання. Завруниться неспокоєм душа, Мов поле житом на крилi свiтання. Ношу в собi праматерi любов, Старечу мудрiсть i дитинну радiсть, Пурпур знамен i врочiсть корогов, Полин зневiри i любисток правди. Мiй свiт – то зойк пташини у росi, Коли на неï звiр лихий полює, То радощi людей i ïх печалi всi. Мiй бiлий свiте! Як тебе люблю я! Ношу, мов плiд, любов ту у собi, Тулюсь до тебе, мов зоря до неба. У свiтлiй радостi, у мовчазнiй журбi, Мiй свiточку! Завжди iду до тебе! КИЛИМ ДОЛI Червоне – то любов, А чорне – то журба. Д.Павличко Роки мчать, мов на крилах, Лiто, зима з вiтрами. Витчу я лiт моïх килим Рiзними кольорами. Витчу з самого краю Чорним печаль i тугу. Синiм – жур вишиваю. Жовтим – розлуку з другом. Сiрим – зимовий вечiр, Радiсть в зеленiм бачу, В ружовiм – цвiт-малечу (Гарна ж вона, одначе). Юнiсть у бiлу нитку В килимi вишиваю. (Як пролетiла швидко – Вже ïï не гукаю). Руки моєï мами Шию пiд хлiба колiр. Отак всiма кольорами Вишию свою долю. Сонячним рiзнобарв'ям Моє життя сплелося! Лиш для твоєï зради Кольору не знайшлося! У НАС НЕ КАЖУТЬ ТАТОВI НА „ВИ У нас не кажуть татовi наВи I не цiлують мамi руку дiти. То й сивими покосами трави Лягає пам`ять на зiв`ялi квiти. Як болiсно життя переливать У пустодзвонний i дiрявий збанок I забуття дiтей передчувать! Помилуй, доле! Господи, iзбав нас! При матерi – дитина-сирота – На тiлi людства невигойна рана. Адже страждає муками Христа Покинута, дiтьми забута, мама. ГРIХ Той грiх – сильнiший за любов! Той грiх – страшнiший за розп`яття, Бо вiн розводить з брудом кров, Вiн душу спалює багаттям. Той грiх скидає з висоти Таких атлантiв i титанiв! Хто з лицарства, хто з простоти, хто з глупоти Грiшити стане. О, Боже праведний, єси! Не видно грiшникам тим краю. Помилуй кожного й спаси, Хто грiшну долю вибирає. КАЛИНА Коли тобi ще небагато лiт, I долi смак тобi ще не полинний, Перед тобою весь широкий свiт – Ти посади пiд вiкнами калину. Як пишним цвiтом зацвiте краса, I ти сповитий чарами кохання, Щоби не випила його роса, Ти посади калину на свiтаннi. Коли тебе манить далека путь, Душа летить в свiти, не знає втоми, Ти не клянися матiр не забуть, А посади калину бiля дому. Пройшли лiта i обрiй вже погас, I ти озвавсь на тихий голос неба. У твiй останнiй надвечiрнiй час Цвiте калина спомином про тебе. ДОЛЯ Сiдайте, Доле! Ви ж з дороги. У мене повно чистих лав. Поставмо свiчку перед Богом, За те, що Вас менi послав. Спочиньте, покладiть торбину, Зiгрiйтесь – за вiкном зима. На двох розмочимо хлiбину, До неï цукру в нас нема. А ще тихенько заспiваєм, А ще просушимо зерно, Яке ми словом називаєм, Щоб в дiтях проросло воно. Сiдайте, Доле! Так вже вийшло, Що Ваш трудний тернистий шлях – Не обрус самобранний вишитий, Що руки й серце в мозолях. Ми, як горох той край дороги: Хто не захоче – не скубне. Добридень, Доле! Дяка Боговi за те, що вибрали мене. КОЛИ МЕНЕ НЕ СТАНЕ Коли мене не стане – я не вмерла, А вiдiйшла тихенько на спочинок. Отак, немов слiди зажури стерла З лиця свого, мов доторки снiжинок. Коли мене не стане – не кажiте, Що я могла б ще довго й довго жити. А тих, кого покину, пожалiйте. Менi ж поставте свiчечку у жито. Коли мене не стане – це не тому, Що я з життям звела якийсь рахунок. Бо я благословляю навiть втому, Печаль приймаю, наче подарунок. Коли мене не стане – ви згадайте, Що так вiдходять всi спiвцi й поети. Мене мiж трав, мiж квiтiв пошукайте, Помiж пiсень – i там мене знайдете. МИТЬ СУЧАСНА Нiч. Догорає ватра. Мiсяць, як стiй, на чатах. Хто з нас не мрiяв, Завтра! Почати усе спочатку. – Завтра! душi дам спокiй. Завтра! розбуджу совiсть. Завтра! злечу високо. (Ох вже тi звички „совковi) Завтра! створю прекрасне. Завтра! пiду в Почаïв. Завтра! А мить сучасна Нiкому цього не прощає. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ КВIТКУ НА МОРОЗI Не залишайте квiтку на морозi, Бо кожна ïй пелюсточка болить. Не залишайте душу у тривозi: Так ïï, бiдну, можна спопелить. Не залишайте квiтку на морозi: ÏÏ чуже тепло не зiгрiва. Не покидайте друга у дорозi: Йому потрiбнi ви, а не слова. Не залишайте квiтку на морозi: Вона не дочекається тепла. Так зiрка плаче в мiсяця на розi, Коли любов минулася, пройшла. Не залишайте квiтiв на морозi I слiв прощання ïм не говорiть. Якщо не залишити ïх не в змозi, То краще вже нiколи не берiть. СВЯТ-ВЕЧIР Дванадцять страв на вечерю святу Варили мама i хрестили кожну. А ми дивилися на тайну ту Й чекали, коли сiсти було можна За стiл, накритий сiном i пiд ним. Бо так було з правiку i понинi! Бо так було пiд свiтлом осяйним! У сiнi породила Мати Сина. Молились тато. Падала зоря. Палахкотiли над кутею свiчi. На всi часи, у всiх календарях Творилось таïнство, святе i вiчне. Збирається до столу вся сiм'я, У сiнi дiти лускають горiшки. Уже дванадцять страв готую я, I знову свiт в цю мить стає безгрiшним. БУЛА ДОРОГА Була колись дорога, потiм стежка, А потiм все травою заросло. I одинокий мiсяць, мов сережка, Повис над тим, що звалося селом. То що, село? Цi двi старенькi хати, З яких уже нi диму, нi вогню? Та ще хмарина тiнь свою кудлату Поклала на незорану стерню. Живуть тут люди (в мiстi син i дочки). А ïм вже трудно й стежку перейти. А з лiсу-бору молодi грибочки В село до запитання шлють листи. МАТВIЙКIВСЬКА БУВАЛЬЩИНА 1 В кофтинi перештопанiй, В хустинi пiдлазуренiй, У черевиках стоптаних – Зовуть ïï Мазуркою. Вона кохала поляка, Що мчав по степу риссю. Така дiвоча доленька – Знайшлася в них Марися. Чи вiдала, чи думала, Як Юзика любила, Яку дорогу тугою Ïй доленька стелила? 2 Впали зорi у роси, Коник стежечку будить. На Марисинi коси Заглядалися люди. Аж до п`ят досягали Двi дороги-змiï. В лузi птицi питали: – А чиï ви? Чиï? Не змагався iз вродою Навiть папороть-цвiт. По селу iшла гордо (У сiмнадцять-то лiт!) Парубки – тi аж плакали. Матерi потерпали, Мiж собою балакали, Що синiв чарувала. 3 Упали хмари чорно-грiзно, Розстрiляна шарпнулась тиша. Бiда, тривожна i залiзна, Нiмецьким чоботом притисла Дубiв безстрашних аж додолу, Свинцем вп`ялася в серце, в груди, До кожного ввiрвалась дому. Що з нами буде? Що то буде? Днi яснi ночами здалися, А ночi освiтили зблиски. А де ж Марися? Де Марися? Нема в селi такоï близько! Зате з`явилась нечупара Замурзана, коса, як вiхоть. Така-от жiнка – Божа кара Якому хочеш чоловiку. От тiльки очi... Ох, тi очi! Таких нiхто не бачив зроду. У них поглянеш – жити хочеш, Пiрнаєш в них як в чисту воду. I вiн, нiмчура, вiн уздрiв ïх! Вiн ïх неначе упiзнав, Бо перед нею (а згорiв би!) О Боже! На колiна впав. Село не чуло про Вандетту, Про Трою, знало лиш про турка. – Марисю, де ти? Де ти?! Де ти?! Надривно плакала Мазурка. 4 Ïï знайшли в глухiй долинi Застрелену... Кругом вiйна. Мазурка слова не зронила – Така зробилася страшна. А люди посхиляли чола, Плив над селом тривожний дзвiн. Всю нiч в селi горiла школа. Згорiв там староста i... вiн!!! Кого колись родила мама Далеко, пiд якимось Руром. А кари мало! мало! мало! Пiшла з села в лiси Мазурка. Вернулась, як настала тиша, Як сонце ясно засiяло. З тих пiр Марисю все колише. Як кажуть, не при собi стала. Така ласкава, добра, тиха, Та тiльки всохла i зiв`яла. Нiкому не робила лиха, Марисями дiвчат всiх звала. 5 Таке було... таке було... Димок сочиться з комина. Пливе Мазурка над селом, Пливе уже у спомини. Попiд селом бiжить ручай, Десь мiсяць забарився. Стоïть пiд вишнею дiвча. Зовуть ïï Марися. КИÏВ Вгризаюся у Киïв, як в гранiт. I день, i нiч скалу тоту лупаю. З Троєщини до Золотих Ворiт Таким, як я, тут не належить паю. Ти – велетень! Ти – стоголовий змiй! Душа ж у тебе нiжна, як дитина. Мiй Києве! Мiй батьку! Зрозумiй: Поза тобою також Украïна. ЛИСТ У МАЙБУТНЄ Зоря на чистому крилi Нечутно догорає. Моï праправнуки малi, Я вам себе звiряю! Своï пiснi, своï слова Лишаю вам за свiдка. Життя моє, як тятива, Немов шовкова нитка. Засудите? Не в тому рiч – Я на судi щоденно. Я зiткана iз протирiч, Мов береги зеленi. Я знаю радiсть i бiду, Льоди й вогонь гарячий. Я то за поводом iду, То, мовби кiнь на скачках. До вас я хочу доплисти Крiзь бурi, шторми, повiнь. До вас пишу своï листи, Перо вмочивши в совiсть. УМIННЯ ЖИТИ Життя iде: то фiнiшi, то старти. А доля чiтко ритми береже. Душа вже стала, як осколок Спарти I як останнiй витвiр Фаберже. Та наперед загадувать не треба, Минуле двiчi хоронить не варт. Щодня повiдчиняйте вiкна в небо I не питайте мудростi у карт. Не треба у ворожки ворожити, На себе примiряти гороскоп. А кожною хвилиночкою жийте, Приборкайте скажений днiв галоп. Радiйте сонцю, жайворонку в полi, I як синичка перший снiг мережить. I серця бiль терпкий, i ласку долi Приймiть достойно, мудро, Як належить. ПРО МОВУ Колись я знала так багато мов! Могла iз цiлим свiтом говорити: З хмаринами, з яких вже дощ пiшов, З ромашками, що вмiли ворожити. Менi шептав на вушко деревiй, Що пурпур маку – то не колiр кровi. Сльозу прощання скапував з-пiд вiй Орлинник-папоротник. Зiрка вечорова Менi розказувала про свiти, Яких вона побачила немало. Iз цiлим свiтом я була на „ти, Iз ним смiялась, плакала, спiвала. Я розумiла шелест корогов, Папiруси – i тi вели розмову. Колись я знала так багато мов! Тепер я знаю тiльки мiтингову. ВОГНЮ ВКРЕСАЛА Я У хату першi холоди впустила, Вони клубками всiлись по кутах. Зазимилось. I пiдморозив крила Мiй срiбноперий на покуттi птах. Засумував, не докiнчив спiвати Весняну пiсню, поглядом погас. Згорнувши руки, я сидiла в хатi, Хоча вогонь розводить було час. Листок промерзлий заглядає в шибу, Хотiв би в теплiй хатi ночувати. Засумували окрай вiкон липи, Пливуть над ними хмари пелехатi. I раптом дверi прочинились рвучко, Пробiг по стiнах промiнь золотий. Залопотiв мiй птах, затьохкав гучно: Стояв, усмiхнений, в порозi ти. I знов пiснi полинули веселi, I засвiтився радостi прибiй. I потеплiло у моïй оселi. Вогню вкресала я об погляд твiй. СПАСIТЕ ДУШУ Якось пройшлася я по базару. А там – якого хочеш товару: Килим турецький висить багатий, Кофта нiмецька горить багаттям, Стоять черевики великi й малi, Куртки i джинси iз Сомалi. Звiдкись он тiтка навезла краму Такого, що глянеш – забудеш маму. А он Марiйка – моя землячка, Продає Коста-Рiкiйську жувачку. Далi знайомий – номенклатура, Продає свищики iз Сiнгапура. Базар чи ринок – сама не знаю. Куплю, не куплю, хоч так поблукаю. Дядько торгує: – Iндiйськi лимони! Продаю дешево, по пiвмiльйона! Китайськi динi, болгарськi грушi... I раптом табличка: „Продаю душу. Стоïть чоловiк, незначний, в окулярах. – Як продаєте? Одну чи парами? Пiдходить до нього якась молодичка, Нiчого собi, струнка, невеличка: – Чим приторговуєш? Та це ж не дiло! Я он теж торгувала. Тiлом! Роздавала, немов з весiлЯ коровай, А ïм, бачиш, душу iще подавай! Е нi, – цокотiла дрiбно, – не продається, Собi потрiбна! А ти продаєш! Схаменися! Не смiй! З таким товаром тут навiть не стiй! – Та я ïï ладен i дурно вiддати: Вона ж менi не дає спати. Волає, благає: „Роби щось! Роби! Та тiльки мене збережи, не згуби! А що я зроблю, що я вдiяти можу? Змурую мур чи поставлю сторожу?! Пiдходить „крутий до такого товару. Сплюнув недопалком з фiльтром цигари. (Його пiдхопили в один момент: Це ж не „Подiльськi, це – „Президент). – Платити чим тобi? Бакси чи бабки? – Грошима. Грiшми, а можна бартер. – Та я шуткую! – „крутий крутнувся,– Своєï ледве недавно збувся. Пiдходить пiдлiток (молокосос): – Ну що, дєдуля, беру за кусок! – А ну, на мiсце товар положи. Ти краще свою не продай, збережи! Директор фiрми пiдходить Вася: (Два рази вчився в п'ятому класi). – Цiну не питаю. Беру i точка! Бо моя жiнка, ну чисто квочка, Не хоче путiвку на Уругвай. Все ïй, бачиш, душу якусь подавай! – Йди собi, чоловiче, нехай вам ведеться. Душа моя з вами не уживеться. Нiхто ще такого дива не бачив. Душа чоловiча стогне i плаче. Сонце в зенiтi! Кiнчайте базар! Несе чоловiк свiй додому товар. Йде, як сомнамбула, помiж людей I душу притиснув до кволих грудей. Вона його просить: – Роби щось! Роби! Та тiльки мене сохрани! Не згуби! СВIТОЛЮБИВА Я виросла серед садiв зелених, Серед ланiв розлогих, золотих. Ясна зоря всмiхалася до мене. Коли я спала, буйний вiтер стих. Сповита я була в м'якi тумани, Купалася у весняних дощах. Мов дiаманти, щедрi роси раннi Свiтанок розсипав в моïх ногах. Премудростей усiх мене навчали Щонаймудрiшi в свiтi вчителi: Хорошiï моï односельчани – Iз дiда-прадiда господарi землi. Вони мене навчили шанувати Хлiбину на столi, роботу, честь, Вiнок плести, лунких пiсень спiвати I прислухатись до людських сердець. Отак живу. Якби то сталось диво, Й земля до мене словом зацвiла б: – Яка ти, дочко? – Я – свiтолюбива! Такою моя вiдповiдь була б. Я НЕ СУДДЯ Не судiть, То й не судимi будете. Я не суддя тобi, мiй свiте! Менi судити не з руки Того, що натворили дiти I що зоставили батьки. Суддею бути – рiч невдячна: Правiчне ж бо: „А суддi – хто?! Були вже голови гарячi. О, скiльки кровi пролито! О скiльки мрiй знялись у вирiй! Ще й досi в серцi передзвiн. Онуки винесуть нам вирок! Чи буде справедливим вiн? Чи буде виважена плата За стiльки страчених надiй? Я хочу бути адвокатом Для тебе, рiдний свiте мiй! МОÏМ ОПОНЕНТАМ Та що ви знаєте про мене?! Зневiрена? Немолода? Та ж я, як дерево зелене, Як бистроплинная вода. Здаюся вам дитям застою Iз вiрою в пустий мiраж? З тих, що мирились з глупотою Й пускали правдоньку в тираж? Пiднятись не могла я, звiсно, На непокори висоту. Та зберегла я в серцi пiсню! А значить – зерном проросту. КВАПЛЮСЯ Голосом б'юся об душi людей, Прошуся на нiч до кожноï хати, Щоб заколисувать ïхнiх дiтей. Кваплюсь спiвати! Нiчки шкодую на плетива соннi, З любощiв буду мережива ткати. Серце вкладу в твоï рiднi долонi. Кваплюсь кохати! Думка за думкою, слово за словом... Дiло за дiлечком треба робити. День мiй згасає, ясний, пурпуровий. Кваплюся жити! ЖИВУ БОСОНIЖ Бiжу босонiж по своïм життi, У ноги коле спогадiв стерня. Долаю гори й виярки крутi, Не йду в обхiд – крокую навмання. Моï усi ще в небi журавлi, За ними лину в радiснi краï. Веселий посмiх i гiркi жалi Беру з собою. Всi вони моï! Я продираюсь крiзь тенета хащ, Трава пiд ноги стеле оксамит. Завiя бiла прогуде: – Не плач, Коли застогне серце, заболить. Вклоняюсь низько каменю й рiллi, Скажу зозулi лiт нарахувать. Бiжу босонiж по своïй землi: Так легше рiдну землю вiдчувать. ДУША НЕ КАМ'ЯНIЄ Нiколи я не крокувала маршем – Лиш тiнню за хмаринами пливла. В сiм'ï – найменша, у життi – найстарша! Оце i все, що матiнка дала. Нiколи я Жар-птицю не шукала, Нi пiд зорею, нi як день яснiє. Собi я долю з каменю тесала! Тому й душа моя не кам'янiє. СВIТОСПРИЙМАННЯ Не ображаюся на ворога: На те вiн ворог – щоб карати. I не цураюся убогого: Спiшу, щоб милостиню дати. Я диваковi не дивуюся, Котрий вiд берега гребе. Красивими я не милуюся: Красивi люблять лиш себе. Не заздрю гордим i високим: Ïх погляд завжди тiльки в небо. Тебе, що взяв любов i спокiй, Кляну щодня й молюсь за тебе. СУДИЛОСЬ Я проросла крiзь роки й рубежi, Як паросток крiзь трiщину в асфальтi. Судилось бути завжди на межi Мiж злом й добром, помiж омега й альфа. Стою на протягах та на семи вiтрах, Що виють, б'ються об, скелясту, мене. Я осiдлала ïх! Вiжки в руках Тримаю мiцно, аж болять рамена. Пасу ïх на свiтаннi в споришах Та в подорожнику при шляху битiм. I прислухаюсь, щоб якась душа Не застогнала пiд важким копитом. То я до неï притулюсь чолом I словом, серцем зболеним зiгрiю. Судилось бути мiж добром i злом! Судилось нести до людей н а д i ю МОЄ IМ'Я Придумала не я Просте моє iм'я. В твоïх вустах Воно звучить прегарно так. Як пахне голос твiй, I погляд з-помiж вiй. I день Такий щасливий I розхмарений. ВИЗБИРУЮ СЕБЕ – Не роздавай себе так щиро Деревам, людям, сонцю, обрiю, – Менi шептав ти. – Вiрю, вiрю, Що намiри ти маєш добрiï I що менi ти щастя зичиш, Мов ластiвцi легкого вирiю. Але ж приглянься – i помiтиш, Як я себе у них визбирую. ВЕРТАЮСЯ Вертаюся iз молодих дорiг! Вертаюсь легка, чиста, неоружна. Нiхто мене вiд лиха не берiг. Вертаюся iз щастям неодружена. Вертаюся – у срiблi голова, I хлiб голодному в торбинцi за плечима. Та в луцi ще напнута тятива, Iще бринять моï пiснi й слова, Душа i серце – до людей очима. О, як нелегко в курявi дорiг Було не впасти ницьма, не спiткнутись! Дороговказами нiхто не застерiг. Та я щаслива: є куди вернутись! БЛАГОСЛОВЛЯЮ КОЖЕН ДЕНЬ А днi моï то мчать, немов зiрки, То ïдуть возом, то чвалають пiшi, То спогади карбують на вiки, То вицвiлi, немов старi афiшi. Бувають днi, що пахнуть чебрецем, Настоянi „люби-мене травою. А то намокнуть затяжним дощем I ввечерi нема вiд них спокою. То падають, мов переспiлi грушi, При мiсяцi в подолок синiй ночi. А то роз'ятрять, розтривожать душу, I вже до ранку не склепити очi. Та жодному немає вороття! Хвилинi, митi вороття немає! Не лiчу днiв: вони є суть життя – Врочисто кожен день благословляю. НЕ ОГЛЯДАЮСЯ Не оглядаюся назад, Минуле двiчi не хороню. Вiд слiв, що ти колись казав, Я вже тепер не вiдборонюсь. В моïм покинутiм саду Цвiтуть троянди бiля плоту. Не оглядаюсь, бо впаду! Бо стану, як дружина Лота. Не оглядаюся назад! ПРИРЕЧЕНА Я приречена на неспокiй! Iнше навiть менi не сниться. Знаю, буду такою, поки Моє серце гаряче б'ється. Дуже жаль менi всiх спокiйних, Жаль до болю, до слiз, до гнiву, Що не знають хвилин тих рвiйних, Засiвають спокоєм ниву! Потiм родить на нiй байдужiсть I пiдлота росте куколем. Потiм сила, мiцна та дужа, Не пройметься слабкого болем. Неспокою цiлющi соки Поять душу на щастя й муки. Я приречена на н е с п о к i й I вiддам його в спадок внукам. НЕ ЗАЙМАЙТЕ МОГО БОЛЮ Не займайте мого болю – Хай собi болить. Не займайте мого серця – Хай собi щемить. Тiльки зiрку не гасiте: Хай поспить земля. Тiльки дощиком посiйте Рано на поля. Тiльки дайте пташцi спiву, Хоч кругом зима. А для свого болю сили Я знайду сама. ХТО МАЛО ПРОСИТЬ, БАГАТО МАЄ Хорошi дiти, робота, друзi, Яскраве сонце на виднокрузi, Моя посестра – весняна злива – А ти питаєш, чи я щаслива! Кохаюсь в пiснi, купаюсь в словi, Пiд ноги трави, та все шовковi. Теплом зiгрiта батькiвська хата – А ти питаєш, чи я багата! А що самотньо в`яну поволi – Не можна ж стiльки просити в долi! Високу мудрiсть не кожен знає: Хто мало просить – багато має. БАГАЧКА Я така несказанно багата! (Та не срiблом, не золотом, звiсно). Є у мене i буднi, i свята, Є у мене i праця, i пiсня. Є у мене свiтанки i роси, Я володарка лiсу i саду. Це для мене видзвонюють коси I пташина виводить рулади. Кароокий весняний вечiр Найяснiшi дарує зорi. Накида менi вiтер на плечi Пелеринку iз щастя прозору. Степ для мене розкинув шати, Сотню лiт накують зозулi. Я така несказанно багата! Чим за все це вiддячу долi? ЗАПIЗНО Так щедро розторговувала весни, Так рiдко в землю кидала насiння. Так певно думала: „Я ще воскресну! I не зважала на зiв'яле зiлля. Пливуть тумани над землею, нiби Понад чолом моïм зажура сива. Уже в людей в коморi повно хлiба, А я свою лиш засiваю ниву. ДЕ МЕНI ДIТИСЬ А мене люди у зубах носять! Ой, мамо! Чом поговори, як трави, не косять? Якби усе те жалось, косилось, Ото було би трави i силосу! На зиму стачило б i на лiто. Де менi дiтись? Куди себе дiти?! ТАКА ВЖЕ ВДАЧА Така вродилась я, таку вже маю вдачу, Даровану, мабуть, вiд журавлiв. На людях закурличу – не заплачу. Що людям до гiрких моïх жалiв? Я понесу ïх у глибоку осiнь, Напою срiбною водою iз струмка. Залишу ïх в гаю. Гiрка самотнiсть... А до людей прийду усмiхнена й дзвiнка. СУДЬБА Тихо сiя Вечiрня зоря. Обрiй горить в загравах. В поле пiду, Може, знайду Долю свою неласкаву. У поля – тополя, У рiчки – верба. А ти – моя доля, Ти – моя судьба. Судьбу не об'ïхать I не обiйти. Зiрок стiльки свiтить, А в мене – лиш ти. День наставав, Чародiй роздавав Дiвчатам судьбу щасливу. Мамцю моя, Зоре моя, Чом ти мене не збудила? У поля – тополя, У рiчки – верба. А ти – моя доля, Ти – моя судьба! СIМ РАЗ МIРЯЛА Сiм раз мiряла, Раз вiдрiзала – Та й по живому. Як жила я I як я вижила – Вже по тому. Пiзно каятись! Нащо згадувать – Спогад гiркне. Вiд вуглинок Почну запалювать Нову зiрку. Нову пiсню Почну нанизувать, Мов корали. По життю йшла, Як по карнизу, Але не впала! I не схибила, I не зрадила, Хоч на рiвному Часто падала. I не скрикнула, Хоч болiло. Ой, чи так, чи нi, А по-iншому – Я не вмiла. НАЙВИЩА СУТЬ Душа наповнена чеканням, Як цвiт росою навеснi. А час лиш спогади чеканить – Лихварськi грошики малi. Душа все рветься в чисте завтра, А суще вчора все було. Повiльно догорає ватра, Де ясне полум'я гуло. Було щось вперше, щось востаннє, Нiщо не має вороття. В тих спогадах i в тiм чеканнi – Найвища суть мого життя. ЩОДНЯ Щодня! Народжується день! Велично, мудро, малиново. Чи пада снiг, чи дощ iде, А вiн гуде! А вiн гряде! Вiн настає – життя основа. Рожеву радiсть i бiду Всяк сущому розподiляє. I я йому назустрiч йду! Щ о д н я його благословляю! ДВА БЕРЕГИ А там, на тому березi, Все весни, та все березнi. А тут, на цьому березi, Все зими, та все груднi. Переплила б, дiсталася – Так весла обламалися. А в морi у житейському Без весел – трудно! О, як я заздрю чаєчцi! Вона там зустрiчається Iз веснами, з веселками, Все лiто ïй та й лiто. А тут вiтри та зливоньки Стирають бiлi крилонька! Менi до того берега – не долетiти. В народi, кажуть, водиться, Що й бережечки сходяться I трави-коси дивнiï сплiтають. Двi квiтки зустрiчаються I вже не розлучаються. Лише над ними чаєчки лiтають. ДУШЕ МОЯ Не живу – оживаю, Свою душу назад вертаю. Де ж ти, душе моя, блукала? Я у нетрях тебе шукала. Я гукала тебе, я кликала, А ти, бiдная, ледь не зникла. Бiля ватри чужоï грiлася I до мене ледь не спiзнилася. Ти об камiнь важкий спiткнулася, Ледь зi мною не розминулася. Я од вiтру, вiд гроз пручалася, Я з тобою уже прощалася. Але дав Бог i ми зустрiлися. Поживемо – ми ж не нажилися! ДРУГОВI Де тепер Ви, мiй добрий друже? Навiть думкою Вас не кличу. Телефон мiй, за день натруджений, Не обiзветься голосом звичним. У Ваших вiкнах щовечiр темно, Тiльки зiрка загляне з неба. Не плекаю надiй даремних, Сумно... Важко... А жити треба! БIЛЬ Було, дитиною порiжу пальчик, То мама подорожника зiрве I мовить щиро так, нi зерна фальшi: – Не плач, то до весiлля заживе! I я, що так завжди боялась болю, Тулила все до ран цiлюще зiлля. I по-дитячому просила долю, Щоб швидше вже було оте весiлля. А над селом моïм дощi висiли, I голови в саду схиляли квiти. Не знала, що лише пiсля весiлля По-справжньому буде менi болiти. Стежки дитинства пiд стома снiгами, I навiть спогад в пам'ятi зiтерся. Нема нi подорожника, нi мами, Щоб зранене моє гоïти серце. МОЄ СЕЛО Моє село, колиско свiтанкова! Дитинства недочитаний роман! Любовi першоï листок кленовий, Що з вiтром полетiв. Мiй талiсман! З тобою в серцi я iду по свiту, До тебе лину, мов досвiтня мла. Я знаю, ти без мене можеш жити, А я прожить без тебе не змогла б. Не зможу без весни i зерносiву, Без пiснi солов'ïноï в гаю. Тобi належать розум мiй i сила. Все, що взяла вiд тебе, вiддаю. МОÏ МАТВIЙКIВЦI Село моє засноване Матвiєм. Яким вiн був, цей дядечко Матвiй? Був ратаєм, був добрим гречкосiєм, Таким, як дiд i прадiд мiй i твiй. Любив, мабуть, вареники гречанi, I щоб в трудах проходив кожен день. Тому-то ми, усi матвiйкiвчани, До працi лютi. А що до пiсень! То вже, мабуть, Матвiєва дружина Такий талант нам до пiсень дала. Спiває кожна змалечку дитина, А танцюристiв чи не пiвсела. Над нашим полем сонечко високо, Радiєм щиро осенi й веснi. Як рекрутiв проводимо до Собка, Пливуть над нами хмари, мов пiснi. Тут знають чари i дiла вiдьомськi. До молодиць тут ходять парубки. Пани Небельськi i пани Гадомськi... Де були ïх маєтки, лиш ярки. Моï Матвiйкiвцi! Моя колиско! Моє джерелечко! Мiй тихий рай! За все, за все тобi вклоняюсь низько. Не стань неперспективним! Не вмирай! МОЯ РОДИНА З села приïхала моя родина. Цвiте барвiнком усмiшка моя. У тiтки Ганi вся в квiтках хустина, В очах промiнчик молодий сiя. Виймає з кошика вона гостинцi: Iз саду яблук, кетяжок калини. У бiлiй накрохмаленiй хустинцi В печi домашнiй спечену хлiбину. Вбираю в себе рiдний запах дому, Вслухаюсь в незаснулий шепiт трав. А тiтка на руках колише втому: – Зак поробила все, то хто там спав! Я тiтцi нiжно заглядаю в очi, Новин чекаю жадiбно i млосно. Вона у мене до новин охоча, Зна, хто де був i як дiла в колгоспi. I вже удвiйзi ми сумуєм з нею, Що син сусiдовi давно не пише, Що суховiй пронiсся над землею Й пшениця на горбах заледве дише. Радiєм, що городина вродила, На сiнокiс була ясна погода, Що Ваську коваля нагородили. (А жiнка в нього, наче пава, горда). У душу спогадiв менi налила, За руку поводила по селу Й заквапилась. А я ще б так хотiла Побути з нею хвилечку малу. Проведу тiтку Ганю на вокзал, Привiти передам селу i хатi. I заблищить в очах моïх сльоза, Як мiй талан, солодко-гiркувата. НЕ ЗАБУВАЙ МЕНЕ, МIЙ КРАЮ Не забувай мене, мiй краю, Моя родима сторона! Я мiсця iншого не знаю, Де б цiлий рiк була весна. Де б цiлий день спiвали роси, I вили гнiзда солов'ï. Де б верби полоскали коси У бистроплиннiй течiï. Не забувай мене, мiй краю, Мене в бiдi не залиши. I серце, болями розкраяне, В своïх долонях колиши! КАЗАЛА НАСТЯ Чи на бiду, а чи на щастя, (Кажiм сюди, кажiм туди) Вдалася я в бабуню Настю, Мов крапля в крапельку води. Така ж, як бабця, балакуча, Така ж удатна до пiсень. В життя кидаюсь, мов iз кручi, Стрiчаю радо кожен день. Було ( бо ж нiде правди дiти), Коли голодний падав люд, Настунинi зростали дiти: Вона трудилась, як верблюд. В колгоспi, вдома, на городi Вона крутилася млинця. I не хилилася, бо – горда. Була ïй гордiсть до лиця. Коханкам бабця вiкна била, В льоху запертий, плакав дiд. I я свого не уступила, Коли зацвiв кохання цвiт. В бiдi вона не голосила, Лиш мовчки стиснутi вуста. У Бога правдоньки просила Моя бабуня золота. Почну i я усе спочатку. Що б не було – а треба жить! Настунечка – моє внучатко Ондо по стежечцi бiжить. СIЛЬСЬКА ПЛIТКАРКА Сiльська плiткарка – баба Зiнька – хвора. Уже три днi не видно у дворi. Про це сусiди взнали лише вчора: Сказали всюдисущi бахурi, Бо на ïï солодку паперiвку Вони косилися уже давно. Та баба Зiнька, хлепнувши горiвки, Чекала ïх на виходi з кiно. А то якось дiтиська прислiдили, Що баба з хати все не йде й не йде, I паперiвку нiжну облiпили Та й трусять душу ïй, аж дим iде. Це бачила сусiдка, тiтка Мотря, Але ж до Зiньки не зайде у двiр, Бо це ж не раз, не вдруге, а вже вкотре Пустила на Мотрину поговiр, Що нiби-то, як тiльки нiч зазiрить, То в клуню Мотрину шугає темний звiр. I хоч у це нiхто нiби не вiрить, Та скоса поглядають – поговiр! Завидiвши, як дiти трощать ловко Сусiдську паперiвку через плiт, Так налетiла на онука Вовку, Що вся ватага – курява услiд. Довiдалась про Зiнчину хворобу Федькова Катря (п'ятеро дiтей). Кляла ïй Зiнька: – Щоб в твоïй утробi Не було зав'язi! Смiшить людей. Катруся старшеньку провела чрез дорогу: – Iди, провiдай побрехуху ту, Може, крий Боже, поламала ногу Чи, мо' iнфаркт. Тьфу, що це я плету. Аж з тоï вулицi прийшла Фросина. ( „В неï не так охрещена дочка. Щiтки на стiнах, стеля дуже синя ) Принесла бабi Зiнi молочка. А кум Давид („Шелепкуватий трошки. Така ж була його небiжка мама) Узявши костур, шкандибав на пошту, Послати Зiнчинiй онуцi телеграму. Всiєю вулицею те дитя ростили, Бо мама десь повiялась в свiти. Воно ж – кирпатеньке – набравши сили, В науках набирало висоти. Як перша зiрка вийшла на сторожу I мiсяць глянув з темiнь-висоти. Молилась в хатi Зiнька: – Святий Боже! Святий безсмертний, Господи, прости! ПРОСКУРIВСЬКИЙ ВАЛЬС Вечiрнi вогнi Горять в вишинi. Серпанками землю туман огорта. До неньки-землi Летять журавлi. Ïх радо стрiчають I села й мiста. Тут зорi схиляються низько, Тут сяє намисто обнов. Плоскирiв, Проскурiв, Хмельницький – Кохання, надiя, любов. Тут юнiсть моя I спiв солов'я. Вiн пiсню кохання тут вперше почав. Хай гаснуть слова, Та пам'ять жива, Як потягу голос iз древнiх Гречан. Тут зорi схиляються низько, Тут сяє намисто обнов. Плоскирiв, Проскурiв, Хмельницький – Кохання, надiя, любов. НА ЗАКЛАДИНАХ ПАМ'ЯТНИКА Всi стоïмо, схиливши низько Пониклi голови в журбi. Нарештi пам'ятник в Хмельницькiм Буде закладено Тобi. Нарештi нам вернуло пам'ять, Мов паруси до голих щогл, Мов до засохлих яблунь зав'язь! Знов до палацiв i трущоб Приходиш Ти, Тарасе-батьку, Тарасе-сонце! Освiти! Нас, вiрнопiдданих нащадкiв Прихованоï глупоти. Твою Вкраïну, душу Твою Кавальцювали, як могли. То лестили, то брали з боєм, То кликали, то так тягли Й напiвживу таки пустили. I ось ми на семи вiтрах. О дай же нам, Тарасе, сили, Щоб вистояти на ногах, Щоби не впасти в семибоï! Хоч дiтям дати кращих доль. Не залишить Вкраïни-Троï. (Маєм Чорнобильську юдоль). Нарештi нам вернуло пам'ять. Панове i товаришi! Нехай то буде перший камiнь, Який скидаємо з душi. Березень 1991р. АНТИТЕЗА Збудити день вчорашнiй спомином – I знов забути. Помчати в завтрашнiй iз дому нам – I повернути. Реставрувати в храмi фрески – Й до глини стерти. Iз праху тлiнного воскреснути – I знов померти. Широководную рiвнину Зробити полем. Але щоб зрадить Украïну – НIКОЛИ! ПАНI НА МАЙДАНI Висока панi на Майданi! Чи Вам не сумно там однiй Пливти в молочному туманi Хрещатиком, по Прорiзнiй, Увись до хмар пiднявши руки, З вiнком грайливим на чолi? У iнших дiти є й онуки, Вони – ногами по землi. А Ви все вгору, вгору, вгору... Але до нiг прикутий стовп! Мабуть, Ви знали радiсть, горе, Можливо, чули про любов. Можливо, Ви були мiж нами I поцiлункiв знали смак. Напевно, мали тата, маму... Хто ж познущався з Вас так? Хто Вас розп'яв у пiднебессi? Над Вами снiг i холод злив. Вам анi вмерти, нi воскреснути! Хто долю Вам таку вдiлив? Ви, кажуть, зiрка i калина, Над Вами круки й солов'ï. Якщо така в нас Украïна, То дуже жаль менi ïï! А ДАЛI ЩО? Пливу, пливу в човнi дiрявiм. Де весла? Де тi береги? Котрий з них лiвий? Котрий правий? Де друзi? Хто з них вороги? Тi он, цитуючи поета, Здають Вкраïноньку за грiш. Другi кричать: „Многiï лєта! Деруть ïï за цих не згiрш. Чому в нас не смiються дiти? Чому родити ïх не час? Коханим не дарують квiти! Все це задорого для нас? А що дешевше? Вiльним бути? Гукнув:Ганьба! – I вiльний ти. Iдеш, iдеш, а ноги в путах. I далi нiкуди iти! IЗБАВ НАС ОД ЛУКАВОГО А ви, що падали i лестили, й лизали, I вiрнопроданими назавжди були, Що й нам рекли з трибун – а не казали, Чи вам тi зорi i тодi пекли?! Квиток – на поïзд щастя перепустка – Чи й так тодi його боялись ви? А вашi душi, що вiдгонять пусткою – Це прояв теж „проклятоï Москви? Ви народились й помрете рабами Продажництва, лакейства, глупоти! Прошу я побiлiлими губами: – Iзбав нас од лукавого й прости! ОБДУРЕНА IСТОРIЯ Панi Iсторiя сни мала вiщi, Був Мiкеланджело, Пушкiн, да`Вiнчi. Був для iсторiï – не для прикрас Мудрий учитель – Шевченко Тарас. Хто на Голгофу душi мав сходження, Хто проповiдував людству Вiдродження. I не для себе – тiльки для нас В муках творили Олiмп i Парнас. Люди ж тих генiïв не впiзнавали, Навiть за мудрих ïх не визнавали. I, перед нами не маючи страху, Ïх iзгоняли, а то й – на плаху! Нащо ж то людям така морока – Мати посеред своïх пророка? Хоч це не скiфи, не палеолiт. Це ж сотня-двi, ну, пiвтисячi лiт. Зате сьогоднi маєм, нiвроку, Стiльки генiïв, стiльки пророкiв! Ïх легiони маєм тепер! I кожен в Iсторiю пiшки попер. Всiм вiддаємо, всiх величаєм, Най-найдрiбнiших – i тих помiчаєм. Молимось ïм увечiр i вранцi, Ïхнi портрети вставляємо в рамцi. Ладнi до раю ïм дверi вiдкрити. Хто ж дав нам право Нащадкiв д у р и т и? ХТО МIЙ НАРОД? Хто мiй народ!? Хто люди?! Звiдки родом?! Кому вручаю доленьку свою!? Тим, хто шапкує перед всяким збродом? Тим, хто плазує перед модним нью? То це за них Богдан iз булавою?! За них на дзот кидалися грудьми?! Готова я накласти головою, Але ж, о люди! Будьте ви людьми! МОНОЛОГ ЗАВОДУ Завод застиглим динозавром Похмуро, мовчки в даль пливе. Завод не дивиться у завтра, Та вже й минулим не живе. Забув слова вiн треба,мушу, Позаржавiли лемешi. Iз нього витаскали душу! А як заводу без душi? Вiн неприкаяно блукає Помiж спустошених цехiв. Сюди нiхто не завiтає: Це не завод, а просто – хлiв. Вiн просить в Бога вже i в дiдька – Хтось Христа ради подає. Душа ж його – продажна дiвка – В Стамбулi тiло продає. I правi, й лiвi – всi торгують! Продали матiр i завод. А вiн, могутнiй, шлях торує Туди, де люди – не народ. До тих, хто був! I є! I буде! Хто до заводу ще озветься. Отямтесь, ЛЮДИ! ЛЮДИ! ЛЮДИ! Поки моє ще серце б`ється. ВЕСЬ СВIТ – ТЕАТР Весь свiт – театр! I я у ньому граю. Одна з провiнцiалочок актрис. Живу у грi. По-справжньому – вмираю У затiнку натомлених кулiс. Нiхто не плаче i не аплодує, Хiба що мiсяць визирнувши з хащ. Ще вишенька в саду не погордує – Рубiновий менi постелить плащ. А я щодня виношу на Голгофу Свою складну i непомiтну роль: Мелодiï, простi слова i строфи – До душ людських i до сердець пароль. До бiса партитури i суфлерiв! На авансцену йду! В руках вогонь. Злiтає Браво! Бiс! навстрiч з галери, Для мене ïй не жаль своïх долонь. Моïм iм`ям афiша не сiяла, Мить зоряна для мене i не сниться. Пусте! Лише б нiколи не стрiляла В спектаклях тих почеплена рушниця! СЛОВА ОНIМIЛИ Слова онiмiли, Не просяться бiльше в душу. Куди там проситись, Як в неï такий надлам! Як зорi Героям На голови попiл струшують, Коли у суспiльствi Панує такий бедлам! Коли купина, неспалима, Уже задимiла! Коли усе чорне Зумiли так одбiлить! В перехрестях столiть, Як в морозах, душа задубiла. То лиш в пiснi спiвають: –„Не плач, все пройде, одболить! А воно не проходить, Воно при дорозi кигиче. Вся земля! При дорозi! Як чайка, з пiдбитим крилом. Чаєнят недолугих, Голодних, ослiплених, Кличе... Хiба захистять такi, Стануть до бою Зi злом? Але ж ми – ïï дiти! Нехай жовторотi i кволi. I на те вона – мати! На те вона ненька-земля! Всiм вiтрам навкiрки, Вперекiр чорним крукам i долi Ростимо в своïх гнiздах Здорових I мужнiх Орлят! З ЧОГО ПОЧАТИ Чого кричати в свiт? Кричи – не докричишся. Лише почує Бог з ясноï висоти. Так гамiрно кругом, Холодне незатишшя. I темний день такий, Хоч свiчку засвiти. Добро заснуло, спить, А з ним вляглася й совiсть. Лиш злоба й дефiцит Шулiкою кружля. I нi до кого вже Приходити на сповiдь. Оскверненi людьми I небо, i земля. Давайте ж бо хоч раз Заглянем правдi в вiчi I скажемо собi, Якi ми, хто ми є. Для цього нам не треба Нi зборiв, анi вiче: Всерiвно один одному Там очi заплює. Лише з собою сам Побудемо одвертi! Лише самi собi Зiзнаймось в самотi! Побудьмо щирими, Неначе перед смертю, Щоб визнати нарештi, Що зовсiм ми не тi, Якими поклялись Для Украïни бути. Не стали, не схотiли, А, може, не змогли. Для неï ми, крилатоï, Лиш вив'язали пута. Як ворони, по кiсточцi Роздерли, розтягли. – Та ми бажали всi Ïй долi не такоï! То що ж робити нам? – Лунають голоси. – Почнiмо, люди, з правди, Колючоï, гiркоï, Але почнiмо з чистоï, Мов крапелька роси. – А що ж тодi робитимуть Неправда, лжа, облуда, Вони вже проросли в нас! – Знов голоси кричать. – Але ж ви ще живi! Та ж ви поки що люди! Чи ж варто ïй з такими Було i починать?! НЕСУЧАСНА – Така несучасна, Така немодна! Не знаєш в бiзнесi Жодного толку. В бiйку кидаєшся, Наче ти годна Спинити, Хто дурить Вiдверто i ловко. Нащо тобi совiстi Око недремне? Кому ти пишеш Тi своï вiршi?- – Не клопочiться Про мене даремно: Моï читачi Ще пiд стiл ходять пiшки. НАРОДЖЕННЯ СЛОВА Я кожен вiрш народжувала в муках. На свiт являла кожен, мов дитину. Вони до мене простягають руки, До сонечка лицем, мов цвiт калини. На грiш пошани – на довiчний клопiт. Голублю кожного, тулю до лона. Щодня душа за них горить на попiл I серце у тривожному полонi. Той – спокiй зруйнував комусь, розрушив. Той – припечатав злодiя, хапугу. А другий он коханням зцiлив душу. А той – знедоленому став за друга. Якби й хотiла – вже спинить не можу. В нелегку путь я ïх благословила. Одних, як i мене, приймуть вороже, В других для злету хтось попросить крила. Про спокiй думати – на все життя облиш, Поки в ясну годину свiтанкову У муках свiтовi не запалиш Нову зорю, якiй наймення с л о в о. ГРАНIТНА СКЕЛЯ Виготовляємо надмогильнi пам`ятники з гранiтноï крихти (З оголошення) Гранiтна скеля – горда i висока! Об неï вiтер груди розбивав. На нiй гнiздився зiркоокий сокiл I, шолом знявши, воïн спочивав. Вона серцям давала мiць i силу Свою, бо скеля. А розбившись в дрiзки, Годиться, ну хiба що на могилу. Iз крихт – хiба що тiльки обелiски. СУПЕРЕЧКА Один ув одного питають: – А як ти в тi, застiйнi, жив? – А ти в котел неситiй зграï Свого червiнця доложив? – Чом на неправеднiсть, на зраду Ти сам не кидався грудьми? – Чому похнюплену громаду Народом звав, а не людьми? – Чому за стiл у твоïй хатi Сiдали всi, але не тi...? – Чому ти ситий i багатий, Коли крамницi всi пустi? В очах вогонь, зневага, жовчнiсть, Уже й беруться за грудки. На них дивився третiй мовчки Й зiтхнув, згадавши Соловки. ДВА ДIДУСI Два дiдусi сидять на призьбi Такi бiлесенькi, як бiль. На них би одягнути ризи За ïх страждання, горе, бiль. За мудрiсть ïхню – ïм корону б, За святiсть – нiмб намалювать. Один iз них стрiляв зi схрону, Щоб влучно другого вбивать. Сидять, кiбцем встромивши око В спориш на стежцi, на краю, Пославши спогад у неспокiй: Душа ще досi у бою. А навкруги погожа днина, Мов дзвiн, гуде травневий жук. Одна на двох ïм Украïна. Один на двох у них онук. КОБИ-ТО ЗНАТТЯ (Подiльський говiр) Коби-то знаття, Де правда, де грiх. Коби-то знаття, Що день принесе нам. Дiлилися люди, Як стиглий горiх – Пiд рiзнi пiддашшя, Пiд рiзнi знамена. Сiяли сварку! Коби-то знаття, Що пiсля неï – Бiйка до кровi. У всiх революцiй – Кволе дитя, Бо це плiд ненавистi, А не любовi. Сiяли жито! Коби-то знаття, Що вродиться в ньому Стiльки куколю. А на майданi – Розшарпаний стяг. Коби-то знаття, Що буде стiльки болю! ЄВГЕНIÏ МОЙСЕÏВНI ГIНЗБУРГ Ми дружимо з Вами! Кому що до того, Що нас роздiляють лiта? Самотнiсть Ви носите пишно, мов тогу. А тога ота – золота. Ви – у синагозi, я в церквi молюся, А Бог над нами один. До рук Ваших нiжних чолом притулюся, I смуток зникає, мов дим. Зустрiч iз Вами – дарунок не таний! Як вiтер задує свiчу, З долею я торгуватись не стану: Пам'яттю ïй заплачу. МУДРА ВОРОНА Поле мережить Ворона Чорна, Спогади вправно з-пiд крил вигортає. Що було сто лiт тому i вчора, Чорна Ворона все пам'ятає. Скiльки тiй Чорнiй Воронi рокiв? Може, ïй сто лiт, мо', бiльш – незвiсно. Скiльки побачило сизе око? Аж в головi вiд тих спогадiв тiсно Ось закружляла над чорним шляхом... – Чорна Вороно, чого Вам тривожно?– – Знову згадала, як билося з ляхами Вiйсько козацьке неперможне. Ще тодi молодо, пружно летiла До височенних курганiв у квiтах. (Як вони пестили зранене тiло, Як голосили над кожним убитим). – Панi Вороно, що ж було далi? – Цебто коли? В дев'ятнадцятiм роцi? Як немовлят зерном талували? – Лють кресанула в воронячiм оцi. Чорна Ворона чорнiша ночi. Скiльки стругав ïï крилонька вiтер! – А щось хороше бачили очi? Чи час хороше з пам'ятi витер? О, пам'ята, як неслося до тракту Чорноворонне горласте вiйсько, Щоб, хоч i лячно, та стрiти трактор – В свiтi нечуване ще звiрисько Як повертались дiвчата з поля, Як в парубкiв розправлялись плечi. Боялась Ворона накаркати долю, Лиш соловейко – пан цiлий вечiр. Все пам'ятає Чорна Ворона, Як по-звiрячому вила, стогнала: Танки прорвали тут оборону I лиця солдатам у землю вминали. Чорна Ворона багато що знає: Стiльки ж бо рокiв за свiтом цим зирить. Як воронятам розповiдає, Слухають, але вiрять-не вiрять. Чорна ж Ворона до пари пару Мовчки визбирує спогади дивнi. Щоб восени (бо вона не скнара) Кинуть в рiллю ïх, свiжу i рiвну. Спогадiв стiльки, що враз не змiрять I не розсiяти по рiллi. Хоч у далекий, хоч в близький вирiй, А птах вiдштовхується вiд землi. КАРТИНКА З ВОКЗАЛУ Вокзал... Перон... Прибув черговий потяг... Коло вагонiв черга, метушня. Важливе все вiдкладено на потiм. Спалахують тут сварки, мов сушняк. Комусь востаннє щось, комусь уперше. Розлуки слiд, як хiрургiчний шов. I наркоман стоïть, стовпа пiдперши. Його вже поïзд в безвiсть вiдiйшов... БУРШТИНОВI КРАПЛИНИ Увечерi, коли вже сам з собою, На засув дверi й можна йти до лiжка, Для завтрашнього дня почистить зброю: З-за пазухи камiння, З вуст усмiшку. * * * Не маю нi вершин, нi нагород, Нi слави марнотратноï облуди. Мене не пам'ятатиме народ, Лише нiколи не забудуть люди. * * * Один був Авель, Другий був Каïн. А ми все третього чомусь шукаєм. * * * Одним –не положено! Другим –всьо мона. А як тодi з мудрiстю Соломона? * * * Вiд злиднiв духу, розуму i мислi Попiднiмалися у королi. Витають в небесах. Вже й там ïм тiсно! А нам тут моторошно на землi. * * * А менi доля подарувала крила! Ой леле! Де ж менi ïх тепер подiти ? I по землi ступати несила, I вже не можу в небо злетiти. * * * А ви менi навiть i не вороги! Для мене ви просто нiхто i нiякi! Не стачить нi пiдлостi вам, нi снаги Поставити душу мою на якiр. * * * З любов'ю порiвнюють кетяг калини. Усе найяснiше рiвняють iз сонцем. А з чим порiвняти забуту дитину, Що в дитбудинiвське зирить вiконце?! * * * Клясти минуле – пресловута тема. Ну, хто там ще з ораторiв клятьби? Сам дурень дурнем – винна в тiм система! Ïï вiн проклинає i ганьбить. * * * Здавалося б, навiщо ноша та?! Живи простiше: дiти, дiм, робота. А вiрш – як власяниця до хребта. Щодня звiтуй йому: яка ти, з ким ти, хто ти! * * * Грiхом карає, грiхом карається. А потiм кається, кається, кається. Просту задачку вдалось рiшити: Хто любить каятись – любить грiшити. * * * Якщо для будь-якоï мiнi-влади Ти розсипаєш похвальби рулади I строчиш вiршi, наче кулемет, – Ти навiть не людина! Тим паче – не поет! * * * Усi цiальфи,беркути,омони, Вони ж не Богу служать, а мамонi. А той, хто ïх створити здогадався, Душею вiн, кому, кому продався? * * * I де взялася в украïнцiв риса – Чи прищепив хто, чи прийшла сама: Ввiйти в iсторiю старим Нарцисом I длубатись у тiм, чого нема. * * * Спiвать осанну лицарю удачi – Не треба тут великого ума! Не вiдвернутися, коли вiн плаче – Таких спiвцiв у нас, пардон, катма. * * * – То як ся маєш? – часто так буває, Цiкавий в душу зазира менi. – А як себе зернина почуває На жорнах лютих в тихому млинi? * * * Життя прожить – не поле переходжувать! А поле те, а полечко без меж. Хто зрадив раз – удруге зрадить може. Хто раз любив... Це не одне i те ж! * * * – Скажи, веселий мiхоноше, Чого в очах блакитний сум? – Все бiльше попиту на грошi, Все менший попит на красу! * * * Днi неповторнi, Бринять, як валторни, А ночi – чорнi, Всi пiд копiрку. Ой, гiрко! * * * Були колись орли, а зараз рiзнi круки! Готовi клюнуть макове зеренце. Злетiлись на мiцну державну руку – А звiдти недалеко вже до серця. * * * Минуле на „зелененькi вимiняли, Панi Iсторiю на панель вигнали. Тепер над нами весь свiт смiється: Все в нас купується i продається. * * * Ганьба! Ганьба! – Кого ганьбиш ти, русявочубий подоляк? Ну, одягнув сорочку вишиту. Ну, крикнув. Жити далi як? * * * Ще, кажуть, страуси в пiсок ховають дзьоб. Отак i ми – в iсторiю обличчя. Вертаєм до палацiв i трущоб I боïмось, що хтось вперед покличе. * * * Давно Боги вже не спускались На грiшну землю з вишини. А то б самi перелякались, Що натворили тут вони. * * * Хотiла б нинi я спитати В Шевченка, Пушкiна, Толстого, А чи могли б вони писати, Щоб дiзнавались: – А для кого? * * * Не убий надiю в сповиточку, Дочекайся, щоби розцвiла. Щастя треба пити по ковточку, Як студену воду з джерела. * * * Зайшлася я дитинячим плачем, Заходить сонце в надвечiрнiй круг. Здригнулось усамiтнене плече, Бо руку з нього зняв мiй вiрний друг. * * * Яку маєш зранку славу – До вечора зносиш. Та з поганоï отави Сiна не накосиш. * * * Умiти втiшатись прожитим життям – Значить, прожити двiчi! Нi перед минулим, анi майбуттям Не соромно глянути в вiчi. * * * О Боже, праведнi твоï дiла, Як прийде час, то я тобi сказала б: – Ще не зробила всього, що могла, Iще не всi пiснi переспiвала. * * Менi б лиш пташки спiв, менi б лиш небо зiрне. Та ще два береги, де рiчечка бiжить. Хоч день, та мiй! Хоч слово, але вiрне. Заради цього всього варто жить! * * * Облиш на завтра вiдкладати. Досить! Твоє залiзо нинi у вогнi. Те древо восени не плодоносить, Яке не дало цвiту навеснi. * * * Ця ноша i почесна i важка – Плекати виноград i цвiт калини. Що вдiєш – ти не вилiпиш горшка, Якщо для цього не замiсиш глини.
МIЙ СВIТОЧКУ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация